Filmography of Linda Lin Dai (1953-1967)

Keys:
1. Those titles with
* were colour productions.
2. Titles in Chinese pinyin system are put in brackets.

我想看中文

English Name Co-Starring Director Screenplay Company Date of Premiere Remarks
Singing Under the Moon
(Cui Cui)
Yan Jun
Bao Fang
Wang Yuanlong
Yan Jun   Yung Hwa 8.7.1953 Linda Lin Dai's debut. Story adopted from Shen Congwen's novel The Border Town.
Seven songs.
Spring is in the Air
(Chun Tian Bu Shi Du Shu Tian)
Yan Jun
Wang Lai
Liu Enjia
Yan Jun Wang Zhibo Yung Hwa 30.12.1954 Three songs.
Miss Kikuko
(Ju Zi Gu Niang)
Yan Jun
Luo Wei
Liu Enjia
Yan Jun Yan Jun International 16.2.1956 Two songs.
Fisherman's Delight
(Yu Ge)
Yan Jun
Wang Lai
He Bin
Bu Wancang Bu Wancang Hsin Hwa 10.3.1956 Four songs.
Golden Phoenix
(Jin Feng)
Yan Jun
Wang Yuanlong
Hong Bo
Yan Jun Li Hanxiang Yung Hwa 29.3.1956 Six songs.
The Orphan Girl
(Mei Gu)
Yan Jun
Xiao Fangfang
Li Hanxiang
Yan Jun Lou Yizhe Shaw & Sons 13.6.1956 Two songs.
Love is Like a Running Brook
(Xin Hua Xi Zhi Lian)
Yan Jun
Wang Yuanlong
Gu Wenzong
Wang Yin Situ Ming Lung Fung 12.7.1956 Three songs.
Merry-Go-Round*
(Huan Le Nian Nian)
Yan Jun
Liu Enjia
Chen Youxin
Yue Feng Luo Zhen International 4.8.1956 Ten songs.
Beauty in the Maelstrom
(Luan Shi Yao Ji)
Yan Jun
Zhao Lei
Yang Ming
Wang Yin Jiang Xian Shaw & Sons 10.10.1956 Story adopted from Gone with the Wind.
The Chase
(Zhui)
Yan Jun
Tang Zhen
Luo Wei
Yan Jun Di Yi Shaw & Sons 19.12.1956  
A Mating Story
(Yao Tiao Shu Nu)
Luo Wei
Yang Zhiqing
Hong Bo
Li Hanxiang Li Hanxiang Shaw & Sons 30.1.1957 Two songs.
Golden Lotus
(Jin Lian Hua)
Lei Zhen
Wang Lai
Liu Enjia
Yue Feng Yue Feng MP & GI 14.2.1957 Lin Dai received her first Best Actress award at the fifth Asian Film Festival in Tokyo, 1957.
Five songs.
Lady in Distress
(Huang Hua Gui Nu)
Zhao Lei
Yu Suqiu
Yang Zhiqing
Li Hanxiang Li Hanxiang Shaw & Sons 28.3.1957  
A Battle of Love
(Qing Chang Ru Zhan Chang)
Zhang Yang
Chen Hou
Liu Enjia
Yue Feng Zhang Ailing MP & GI 29.5.1957  
A Mellow Spring
(Chun Guang Wu Xian Hao)
Zhao Lei
Luo Wei
Wang Lai
Li Hanxiang Cheng Gang Shaw & Sons 15.8.1957 Two songs.
Hong Kong Tokyo Honeymoon
(Dong Jing Xiang Gang Mi Yue Lu Xing)
Yan Jun
Keiko Kishi
Ineko Arima
Yoshitaro Nomura Yoshitaro Nomura MP & GI 29.8.1957  
The Valley of the Lost Soul
(Wang Hun Gu)
Yan Jun
Liu Enjia
Chen Youxin
Yan Jun Di Yi Cathay 10.10.1957 Three songs.
Laughter and Tears
(Chi Er Guang Di Ren, alias Xiao Sheng Lei Hen)
Yan Jun
Wang Lai
Jiang Nan
Yan Jun   Chin Lung 23.1.1958 Three songs.
Scarlet Doll*
(Hong Wa)
Zhang Yang
Wang Yin
Liu Enjia
Yue Feng Qin Yifu MP & GI 20.3.1958 Seven songs.
Diau Charn*
(Diao Chan)
Zhao Lei
Luo Wei
Yang Zhiqing
Li Hanxiang Gao Li Shaw Brothers 28.5.1958 Lin Dai received her second Best Actress award at the sixth Asian Film Festival in Manila, 1958.
The More the Merrier
(San Xing Ban Yue)
Chen Hou
Lei Zhen
Qiao Hong
Tao Qin Qin Yifu MP & GI 23.4.1959 One song.
The Kingdom and the Beauty*
(Jiang Shan Mei Ren)
Zhao Lei
Jin Chuan
Tang Ruoqing
Li Hanxiang Wang Yueding Shaw Brothers 29.6.1959 Story adopted from Chinese folklore The Wandering Dragon Seduces the Phoenix (You Long Xi Feng). One of the most successful huang mei diao productions in Hong Kong.
Spring Frolic
(Xi Chun Tu)
Zhao Lei
Wang Yuanlong
Hong Wei
Yue Feng Yue Feng Shaw Brothers 16.10.1959 One song.
Lady on the Roof
(Liang Shang Jia Ren)
Lei Zhen
Wu Jiaxiang
Jiang Guangchao
Wang Tianlin Yi Wen Chin Chuan 26.11.1959 Story adopted from a play by Xiong Shiyi.
Desire
(Yu Wang)
Chen Hou
You Juan
Zhang Chong
Tao Qin Tao Qin Shaw Brothers 22.12.1959  
Cinderella and Her Little Angels
(Yun Chang Yan Hou)
Chen Hou
Su Feng
Wang Lai
Tang Huang Wang Yueding MP & GI 31.12.1959 Eight songs.
Bachelors Beware
(Wen Rou Xiang)
Zhang Yang
Lei Zhen
Yu Suqiu
Yi Wen Yi Wen MP & GI 17.11.1960 One song.
Les Belles*
(Qian Jiao Bai Mei)
Chen Hou
Fan Li
Mai Ji
Tao Qin Tao Qin Shaw Brothers 25.2.1961 Lin Dai received her third award of Best Actress at the eighth Asian Film Festival in Kuala Lumpur, 1961.
Eight songs.
The Swallow Thief
(Yan Zi Dao)
Zhao Lei
Jin Chuan
Yang Zhiqing
Yue Feng Chen Dieyi Shaw Brothers 26.4.1961 Story adopted from the life of Li San, the Swallow.
One song.
Meng Lisi, Maid of the Jungle
(Yuan Nu Meng Li Si)
Zhao Lei
Luo Wei
Yang Zhiqing
Luo Wei Wan Fang Si Wei 7.5.1961 Story adopted from a novel by Ti Feng.
The Fair Sex
(Shen Xian Lao Hu Gou)
Chen Hou
Ding Hong
Ding Ning
Fan Li
Wang Yueding Wang Yueding Shaw Brothers 21.7.1961 Guest appearance by Lin Dai.
Love Without End
(Bu Liao Qing)
Guan Shan
Gao Baoshu
Jiang Guangchao
Tao Qin Tao Qin
Pan Liudai
Shaw Brothers 12.10.1961 Lin Dai was crowned the fourth time the Best Actress at the ninth Asian Film Festival in Seoul, 1962.
Three songs.
Unspeakable Truths
(You Kou Nan Yan)
Yan Jun
Wang Lai
Jiang Guangchao
Lou Yizhe Lin Yiliang Xuan Yuan 15.2.1962 Three songs.
Madame White Snake*
(Bai She Zhuan)
Zhao Lei
Du Juan
Yang Zhiqing
Yue Feng Ge Ruifen Shaw Brothers 2.10.1962  
Love Parade*
(Hua Tuan Jin Cu)
Chen Hou
Ding Ning
Shi Yan
Tao Qin Tao Qin Shaw Brothers 22.1.1963  
The Last Woman of Shang*
(Da Ji)
Sin Young Kyun
Ding Hong
Jing Miao
Yue Feng Wang Yueding Shaw Brothers 26.8.1964  
Beyond the Great Wall*
(Wang Zhao Jun)
Zhao Lei
Hong Bo
Jiang Guangchao
Li Hanxiang Li Hanxiang Shaw Brothers 21.11.1964  
The Lotus Lamp*
(Bao Lian Deng)
Zheng Peipei
Li Qing
Du Die
Yue Feng Yue Feng Shaw Brothers 8.7.1965  
The Blue and the Black (Part I)*
(Lan Yu Hei, Shang Ji)
Guan Shan
Jin Han
Yu Qian
Tao Qin Tao Qin Shaw Brothers 30.6.1966 Story adopted from a novel by Wang Lan.
Three songs.
The Blue and the Black (Part II)*
(Lan Yu Hei, Xia Ji)
Guan Shan
Jin Han
Yu Qian
Tao Qin Tao Qin Shaw Brothers 21.7.1966 Story adopted from a novel by Wang Lan.
Three songs.
The Mirror
(Xue Hen Jing)
Guan Shan
Yang Zhiqing
Jiang Guangchao
Tao Qin Tao Qin Shaw Brothers 11.8.1967  


Songs of Linda Lin Dai

Title Composer Lyricist Performer Remarks
The Warm Sun
(Re Hong Hong De Tai Yang)
Zhou Fang Li Junqing Tian Mingen, Wang Ruoshi Song of Singing Under the Moon
The Unreasonable Girl
(Bu Jiang Li De Gu Niang)
Tang Xiang Li Junqing Tian Mingen Song of Singing Under the Moon
You're So Beautiful
(Ni Zhen Mei)
Bai Ding Li Junqing Tian Mingen Song of Singing Under the Moon
Folksong Under the Moon
(Yue Xia Shan Ge)
Bai Lang Li Junqing Wang Ruoshi Song of Singing Under the Moon
How Can I Tell Him?
(Zen Me Yang Gen Ta Jiang)
Zhou Fang Li Junqing Wang Ruoshi Song of Singing Under the Moon
The Dispute of Love
(Ai De Jiu Fen)
Qiu Qiu Li Junqing Tian Mingen, Wang Ruoshi Song of Singing Under the Moon
The Song of the Boat Owner
(Chuan Fu Ge)
Bai Lang Li Junqing Tian Mingen Song of Singing Under the Moon
Prelude
(Xu Qu)
      Song of Spring is in the Air
Waltz of Spring
(Chun Tian Yuan Wu Qu)
      Song of Spring is in the Air
The Cantata
(Da He Chang)
      Song of Spring is in the Air
Vow at the Snowy Mountain
(Xue Shan Meng)
Yao Min Di Yi Lin Dai Song of Miss Kikuko
Scenes of Japan
(Dong Ying Feng Guang)
Yao Min Situ Ming Lin Dai Song of Miss Kikuko
Wind of the Four Seasons
(Si Ji Feng)
Yao Min Li Junqing Lin Dai Song of Fisherman's Delight
The Mad, Mad World
(Feng Kuang Shi Jie)
Yao Min Li Junqing Lin Dai Song of Fisherman's Delight
Jade Bay
(Fei Cui Wan)
Yao Min Li Junqing Lin Dai, Yan Jun, Zhang Yiming Song of Fisherman's Delight
Song of Making the Fishing Net
(Da Wang Ge)
Yao Min Li Junqing   Song of Fisherman's Delight
Herding Song
(Mu Yang Ge)
Yao Min Xiang Zi Lin Dai Song of Golden Phoenix
The Wild Girl
(Ge Ya Tou)
Bai Lang Xiang Zi Lin Dai Song of Golden Phoenix
The Bachelor Suffers
(Guang Gun Hao Ku)
Yao Min Xiang Zi Yan Jun Song of Golden Phoenix
Seeing the Lover Off
(Song Qing Lang)
Yao Min Xiang Zi Lin Dai Song of Golden Phoenix
My Love as Running Water
(Liu Shui Ji Qing)
Ding Yuan Xiang Zi Lin Dai, Yan Jun Song of Golden Phoenix
Picking Apples
(Zhai Ping Guo)
Bai Lang Xiang Zi   Song of Golden Phoenix
The Serenade
(Ye Qu)
Ji Xiangtang Long Gong Lin Dai Song of The Orphan Girl
The Paradise of Orphans
(Gu Er Le Yuan)
Ji Xiangtang Long Gong Lin Dai Song of The Orphan Girl
Love is a Running Brook
(Xing Hua Xi Zhi Lian)
Yao Min Situ Ming Lin Dai Song of Love is a Running Brook
Flowers Blossoming Along the Way
(Mo Shang Hua Kai)
Yao Min Situ Ming Lin Dai Song of Love is a Running Brook
The Little Village Girl
(Xiao Cun Gu)
Yao Min Situ Ming Lin Dai Song of Love is a Running Brook
Song of Selling Candies
(Mai Tang Ge)
Ji Xiangtang Di Yi Lin Dai Song of Merry-Go-Round
A New Start
(Xin De Kai Shi)
Yao Min Di Yi Lin Dai Song of Merry-Go-Round
Stand Up
(Zhan Qi Lai)
Ji Xiangtang Di Yi Lin Dai Song of Merry-Go-Round
Sky with a Shinny Sun)
(Yan Yang Tian)
Ji Xiangtang Di Yi Lin Dai Song of Merry-Go-Round
The Dance of Snowman
(Xue Ren Wu Qu)
Yao Min Di Yi Lin Dai Song of Merry-Go-Round
Snow White
(Bai Xue Gong Zhu)
Yao Min Di Yi Lin Dai Song of Merry-Go-Round
The Parade of Honeymoon
(Mi Yue Hua Che)
Yao Min Di Yi Lin Dai Song of Merry-Go-Round
Let's Sing Together
(Wo Men Yi Qi Ge Chang)
Yao Min Di Yi   Song of Merry-Go-Round
I Shall Never Leave
(Yong Yuan Bu Li Kai)
Ji Xiangtang Di Yi   Song of Merry-Go-Round
Song of Consolation
(Wei Wen Ge)
Yao Min Di Yi   Song of Merry-Go-Round
Uneasy at Dusk
(Pa Dao Huang Hun)
      Song of A Mating Story
Erwazi Delivers a Letter
(Erwazi Shao Xin)
      Song of A Mating Story
The Little Daughter-in-Law
(Xiao Xi Fu)
Yao Min Li Junqing Lin Dai Song of Golden Lotus
Mom Wants Me to Marry
(Ma Ma Yao Wo Jia)
Yao Min Li Junqing Wang Ruoshi Song of Golden Lotus
Have a Child When You're Young
(Zao Sheng Gui Zi)
Yao Min Li Junqing Wang Ruoshi Song of Golden Lotus
Love is Bitter
(Xiang Si Ku)
Ji Xiangtang Li Junqing Wang Ruoshi Song of Golden Lotus
Three Generations Together
(San Dai Tong Tang)
Ji Xiangtang Li Junqing   Song of Golden Lotus
A Mellow of Spring
(Chun Guang Wu Xian Hao)
Yao Min Li Junqing   Song of A Mellow of Spring
Lullaby Amidst the Storm
(Feng Yu Yao Lan Qu)
Yao Min Li Junqing   Song of A Mellow of Spring
If You Love a Flower, Love the Most Beautiful One
(Ai Hua Yao Ai Zui Jiao Mei)
Yao Min Di Yi Lin Dai, Yan Jun Song of The Valley of the Lost Soul
The Grieving Song
(Bai Ge)
Yao Min Di Yi Lin Dai Song of The Valley of the Lost Soul
Far Far Away
(Yao Yuan De Di Fang)
      Song of The Valley of the Lost Soul
The Beloved Father
(Ke Ai De Ba Ba)
Bai Long Li Junqing Lin Dai Song of Laughter and Tears
Folksong
(Shan Ge)
Bai Long Li Junqing Lin Dai Song of Laughter and Tears
The Bustling Party
(Re Nao De Wu Hui)
Bai Long Li Junqing Lin Dai Song of Laughter and Tears
A Girl of Seventeen or Eighteen
(Shi Qi Ba De Gu Niang)
Bai Long Li Junqing Lin Dai Song of Scarlett Doll
The Sun in the Morning
(Zao Chen De Tai Yang)
Bai Long Li Junqing Lin Dai Song of Scarlett Doll
The Driving Girl
(Gan Che De Gu Niang)
Zhou Fang Li Junqing Lin Dai Song of Scarlett Doll
Little Sheep
(Xiao Mian Yang)
Ji Xiangtang Chen Shi Lin Dai, Yang Guang Song of Scarlett Doll
Love Song at the Grassland
(Cao Yuan Qing Ge)
Bai Lang Li Junqing   Song of Scarlett Doll
Prelude
(Xu Qu)
Ji Xiangtang     Song of Scarlett Doll
Finale
(Zhong Qu)
Ji Xiangtang     Song of Scarlett Doll
Little Waste
(Xiao Fei Wu)
Ji Xiangtang Shen Hua   Song of The More the Merrier
Love and Age
(Ai Qing Yu Nian Ling)
      Song of Spring Frolic
The Bachelor
(Wang Lao Wu)
Yao Min Li Junqing Lin Dai Song of Cinderella and Her Little Angels
Making a Mess
(Shou Wang Jiao Luan)
Yao Min Li Junqing Lin Dai Song of Cinderella and Her Little Angels
Broke Your Ankle
(Da Duan Ni De Jiao Hou Gen)
Yao Min Li Junqing Lin Dai Song of Cinderella and Her Little Angels
Dance of the Sewing Needles
(Gang Zhen Wu Qu)
Yao Min Li Junqing Lin Dai Song of Cinderella and Her Little Angels
Two Good Things
(Liang Yang Hao Dong Xi)
Yao Min Li Junqing Jiang Hong Song of Cinderella and Her Little Angels
Quietly
(Jing Qiao Qiao)
Yao Min Li Junqing Pun Xiuqiong Song of Cinderella and Her Little Angels
Fashion Show (1-4)
(Shi Zhuang Zhan Lan Hui)
Yao Min Li Junqing   Song of Cinderella and Her Little Angels
Full of Joy
(Man Tang Huan Yin)
Yao Min Li Junqing   Song of Cinderella and Her Little Angels
Bachelors Beware
(Wen Rou Xiang)
Ji Xiangtang Yi Wen   Song of Bachelors Beware
Les Belles
(Qian Jiao Bai Mei)
Yao Min Tao Qin Jing Ting Song of Les Belles
Greetings Jajambo
(Zhu Fu Jajambo)
Selected by Yao Min Shen Hua Jing Ting Song of Les Belles
The Spider Web
(Zhi Zhu Wang)
Yao Min Shen Hua Jing Ting Song of Les Belles
The Strange Dream Last Night
(Zuo Ye De Guai Meng)
Yao Min Shen Hua Jing Ting Song of Les Belles
Heart Blossoms
(Xin Hua Duo Duo Kai)
Yao Min Shen Hua Jing Ting Song of Les Belles
The Great Wall
(Wang Li Chang Cheng)
Yao Min Shen Hua Jing Ting Song of Les Belles
When Will We Meet Again
(He Ri Zai Xiang Feng)
Yao Min Shen Hua Jing Ting Song of Les Belles
The Grieving Song of Meng Jiangnu
(Meng Jiang Nu Ai Ge)
Yao Min Shen Hua Jing Ting Song of Les Belles
A Girl Waiting to Get Married
(Dai Jia Gu Niang)
Yao Min Di Yi Jing Ting Song of The Swallow
Love Without End
(Bu Liao Qing)
Mo Ran Tao Qin Gu Mei Song of Love Without End
Dream
(Meng)
Gu Jiahui Tao Qin Gu Mei Song of Love Without End
Folksong
(Shan Ge)
Zeng Guorong Tao Qin Gu Mei Song of Love Without End
Unspeakable Truths
(You Kou Nan Yan)
Yao Min Yu Huai Lin Dai Song of Unspeakable Truths
Miracle at the Peak
(Shan Ding De Qi Ji)
Yao Min Yu Huai   Song of Unspeakable Truths
A Happy Family
(Xing Fu De Jia Ting)
Yao Min Yu Huai   Song of Unspeakable Truths
Blue and Black
(Lan Yu Hei)
Wang Fuling Tao Qin Fang Yihua Song of Blue and Black
Waiting with Infatuation
(Chi Chi De Deng)
Wang Fuling Tao Qin Jing Ting Song of Blue and Black
When Will You Come Again
(He Ri Jun Zai Lai)
Liu Xuean Liu Xuean   Song of Blue and Black

我想看中文


Back to Home

ForewordBiography | Filmography | Photo Gallery溫柔鄉Linda & Friends